Anders doneren aan Afrikaanse goede doelen

iMPACT direct
5 min readNov 10, 2020

Donaties rechtstreeks naar goede doelen in Afrika overmaken. Vanaf 7 augustus kan dat via de website van iMPACT direct. Afrikaanse stichtingen bepalen bovendien zelf waaraan het geld wordt besteed en zij delen rechtstreeks updates over hun werk met de donateurs. Hierdoor worden donaties van gulle gevers sneller, goedkoper en effectiever.

www.impactdirect.eu

En dat is anders dan anders, volgens Inemarie Dekker, Initiatiefnemer van iMPACT direct: ‘Als ik als donateur een goed doel wilde steunen in Afrika, kon ik dat alleen doen via een actie van een Nederlandse NGO of via een privé-initiatief.’ Nu al jaren volgen de discussies over de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking elkaar op. Wie wil investeren in het land waar zijn of haar roots liggen of in een betere of rechtvaardigere wereld blijft intussen op zoek naar de beste manier om dat te doen.

iMPACT direct wil donateurs én Afrikaanse goede doelen daarom een alternatief bieden. ‘Ik wilde direct naar Afrikaanse goede doelen kunnen overmaken,’ vervolgt Inemarie. ‘Het idee ontstond toen een collega uit Ghana mij vroeg een donatie te doen voor zijn project om zeep te kopen voor families die daar geen geld voor hebben. Dit was aan het begin van de corona-pandemie. En het begin van iMPACT direct.’

Rechtstreeks doneren aan Afrika

Allereerst hebben twee experts uit Ghana en Kenia elk in hun eigen land twee goede en betrouwbare goede doelen geselecteerd, namelijk: ACEC, Cerath Development Organisation (CDO), Affecto Foundation en International Peace Initiatives (IPI).

https://impactdirect.eu/ngos/

Donateurs kunnen op de website van iMPACT direct één van deze vier doelen kiezen en een donatie doen die rechtsreeks naar deze Afrikaanse organisatie gaat. Of je kiest ervoor om je donatie in vieren te splitsen, zodat elk goed doel een deel krijgt. 95 procent van alle donaties gaat direct naar het goede doel. De overige vijf procent gebruikt iMPACT direct om de kosten te dekken.

Ter vergelijking, via westerse hulporganisaties komt gemiddeld 45 tot 60 procent bij begunstigden ter plaatse aan. En van het budget van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking komt slechts 1 procent uiteindelijk bij goede doelen in ontwikkelingslanden zelf terecht!

Afrikaanse goede doelen bepalen de doelen

Wanneer de donaties zijn overgemaakt, bepalen de vier organisaties vervolgens zelf het doel waaraan het geld wordt besteed. In Ghana promoot CERATH bijvoorbeeld energiezuinige ovens, die de vissersvrouwen met wie zij werken gebruiken om vis te roken. Het zorgt ervoor dat geen vis verloren gaat, waardoor er meer voedsel beschikbaar is, het klimaat minder wordt belast én het inkomen van de vrouwen omhooggaat.

En in Kenia, begon IPI ooit als project om HIV-positieve vrouwen te ondersteunen en — wanneer zij het niet overleefden — hun kinderen op te vangen. Ondertussen is de organisatie uitgegroeid tot een project met vele initiatieven die mensen vanuit hun eigen kracht ondersteunt om zelf oplossingen te vinden. Of zoals oprichter en directeur Dr. Karambu zegt: ‘We have become the hope we were looking for!’

Bij iMPACT direct geloven ze dat deze manier van goede doelen steunen effectiever is, omdat de ontvangers de doelen bepalen waaraan de donaties worden uitgeven. De organisaties ter plekke weten tenslotte beter waar behoefte aan is. Oftewel, ‘Africans know better what is good for them!’ zoals iemand in ons eerste onderzoek benadrukte. En alhoewel deze manier van werken breed wordt gedeeld in de ontwikkelingssector, gebeurt het in de praktijk vaak niet. Doordat iMPACT direct werkt met donaties zonder voorwaarden, worden doelen echt door de experts ter plekke bepaald.

Ongefilterde en niet geredigeerde verhalen

Goede doelen presenteren zichzelf op de website, doen updates en publiceren uiteindelijk een rapportage. De updates worden door iMPACT direct niet geredigeerd of gefilterd.

Voorlopig doen vier goede doelen in Ghana en Kenia mee aan de eerste campagne van iMPACT direct, die loopt van 7 augustus tot en met 17 oktober. We hopen tenminste €40.000 op te halen. Van gulle gevers uit Nederland en uit andere landen. Op 18 oktober wordt vervolgens 95% van alle donaties aan de goede doelen overgemaakt. Het in één keer overmaken bespaart overmaakkosten bij de bank.

We zijn iMPACT direct begonnen zonder enig budget. Iedereen die nu heeft geholpen iMPACT direct op te bouwen doet dat als vrijwilliger. Van de eerste campagne willen we ook veel leren, om het daarna nog beter te kunnen aanpakken voor meer goede doelen in meer Afrikaanse landen.

Zelf ook doneren? Dat kan heel makkelijk via de donatieknop op www.impactdirect.eu.

###

Gedeeld als persbericht op 7 augustus 2020.

###

Over iMPACT direct

iMPACT direct wil donateurs en Afrikaanse goede doelen een alternatief bieden. Via de website kunnen donateurs en Afrikaanse NGO’s elkaar makkelijk vinden. Op die manier dragen wij bij aan de resultaten die deze NGO’s zelf plannen, uitvoeren en behalen. En — terwijl we groeien — dragen we bij aan het versterken van de positie van Ghanese en Keniaanse NGO’s en aan een meer gelijkwaardige samenwerking in de Ontwikkelingshulp Sector.

Over Inemarie Dekker

Inemarie heeft jarenlange ervaring in het werken aan sociale vraagstukken samen met Afrikaanse experts in Ghana, Oeganda en Zimbabwe, maar vooral vanuit Nederland. Als consultant heeft ze voor veel verschillende ontwikkelingsorganisaties gewerkt. In die jaren is haar overtuiging gegroeid dat er systemische verandering nodig is voor gelijkwaardige samenwerking tussen Europa en Afrika, om die samenwerking effectief te laten zijn. iMPACT direct is ontstaan vanuit de wens om juist dit te doen.

Over Richard Yeboah

Richard is directeur van een consultancy bureau in Ghana. Hij heeft daarnaast meerdere bedrijven met een sociaal doel opgezet en ondersteund startende ondernemers. Eerst deed hij dat vanuit Amsterdam, en nu al jaren vanuit Accra.

Over Isaac Waithaka

Isaac is en sociaal ondernemer in Kenia, die zowel zijn eigen land verbouwd, als eigenaar is van verschillende bedrijven. In zijn werk wil hij de levensomstandigheden verbeteren van mensen die het minder goed hebben.

(Zie website voor langere bio’s).

--

--

iMPACT direct

iMPACT direct connects a large group of donors to underfunded locally-led NGOs. We strengthen these impactful non-profits by making donating simple and direct.